Contact information

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

Department of Data Science (DDS)

MoD | FAU Research Center for Mathematics of Data

Cauerstraße 11, 91058 Erlangen, Germany

enrique.zuazua@fau.de

+49 9131 85-67133

© 2021 Research Center for Mathematics of Data at FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | Imprint | Contact